آپاندیسیت آپاندیسیت در هر سنی رخ می دهد و بیشترین میزان بروز در دهه دوم و سوم زندگی است .آپاندکتومی از شایع ترین اعمال جراحی اورژانس است و در انگلیس خطر بروز آپاندیسیت در طول زندگی حدود 7 درصد است. جهت تماس با دکتر ستوده نیا فوق تخصص جراحی کولون و رکتوم می توانید با […]

read more »
تماس سریع