آنژیودیسپلازی یک ناهنجاری عروقی است که شامل گشاد شدن و تغییر شکل غیرطبیعی عروق خونی در دستگاه گوارش، به ویژه در روده‌ها، می‌شود. این بیماری در واقع سبب بد فرم یا پیچیده شدن روده و یا آسیب به رگ‌های خونی خواهد شد. این بیماری می‌تواند به بروز خونریزی‌های گوارشی و کم‌خونی منجر شده و به […]

read more »
تماس سریع