کولیت زخمی یک بیماری التهابی مزمن است که روده بزرگ را تحت تاثیر قرار می دهد و وقتی اتفاق می افتد که سیستم ایمنی بدن بد کار کند این بیماری باعث پاسخ‌های اشتباه و آسیب به پوشش روده بزرگ می شود. در حالت عادی شما تعداد زیادی باکتری در بدن دارید که به هضم غذا […]

read more »
تماس سریع