در حین برداشتن کولون، جراح قسمت آسیب دیده یا بیمار کولون یا کل کولون را برمی دارد و سپس انتهای سالم روده را دوباره به هم می دوزد. این روش آناستوموز روده نامیده می شود. دو ناهنجاری عمده روده بزرگ که شامل بیماری دیورتیکولی و تومورهای کولون هستند، اغلب برای درمان بهینه، نیاز به جراحی […]

read more »

 سرطان روده بزرگ، به رشد بی‌رویه و غیر طبیعی سلول های سرطانی در کولون، رکتوم یا بخشی از روده بزرگ گفته می‌شود. این بیماری همچنین می‌تواند به سایر قسمت‌های بدن حمله کرده و آن ها را نیز درگیر کند. این بیماری معمولا با تومور خوش خیم آغاز شده و به مرور زمان به یک بیماری […]

read more »
تماس سریع