اسپاسم روده بزرگ یک انقباض خود به خود و ناگهانی عضلات روده بزرگ است. اسپاسم روده اغلب با سندرم روده تحریک پذیر همراه است. این اسپاسم ها می توانند نشانه یا نشانه ای از این بیماری باشند. در واقع، اسپاسم روده بزرگ به قدری با IBS رایج است که این اختلال روده گاهی اوقات به […]

read more »
تماس سریع