سوراخ شدن دستگاه گوارش عارضه ایی است که ممکن است در مری، معده، کیسه صفرا، روده کوچک، روده بزرگ و راست روده ایجاد می‌شود. این عارضه یک بیماری اورژانسی تهدید کننده زندگی است که نیاز به مراقبت فوری پزشکی دارد. دکتر سامان ستوده نیا، یکی از پزشکان متخصص هستید که جراحی ترمیم سوراخ شدن دستگاه […]

read more »
تماس سریع