افتادگی رکتوم چیست و چگونه ایجاد می‌شود؟ افتادگی رکتوم بیماری نسبتاً شایع است و 5 تا 10 نفر در هر 1000 نفر را مبتلا می‌سازد. آیا می‌دانید این بیماری در کودکان زیر 3 سال و در سنین سالمندی بیشترین شیوع را دارد؟ افتادگی رکتوم یک وضعیت ناشی از عدم اتصال طبیعی رکتوم (بخش پایینی روده […]

read more »
تماس سریع