زگیل مقعدی یک بیماری شایع است که ناحیه اطراف مقعد را درگیر می کند. این بیماری ممکن است پوست اطراف اندام تناسلی را تحت تاثیر قرار دهند و به صورت نقاط ریز شروع شوند. این زگیل ها در ابتدا به کوچکی یک سر سوزن هستند اما به مرور ممکن است بزرگتر از اندازه یک نخود […]

read more »
تماس سریع