امروزه به دلیل آلودگی محیطی، عدم استفاده از غذاهای ارگانیک، نویز، استفاده از دخانیات، الکل، ژنتیک و جهش ژنی و ویروس های مختلف سرطان های مختلفی شایع شده است. یکی از سرطان هایی که در اثر ویروس ها شکل می گیرد، سرطان مقعد می باشد. این سرطان اغلب بدخیم است و خطرات جانی ممکن است […]

read more »
تماس سریع