خونریزی مقعدی معمولاً به خونریزی از روده بزرگ یا راست روده شما اشاره می کند. خونریزی مقعدی ممکن است به صورت خون در مدفوع، روی دستمال توالت یا در کاسه توالت ظاهر شود. خونی که در نتیجه خونریزی مقعدی ایجاد می‌شود می‌تواند از رنگ قرمز روشن تا قهوه‌ای تیره تا رنگ تیره و قیری متغیر […]

read more »
تماس سریع