سرطان کولورکتال یا سرطان کولون و یا سرطان رکتوم است. پزشک شما ممکن است کولونوسکوپی، سی تی کولونوگرافی برای کمک به تشخیص بیماری شما انجام دهد. پزشک شما همچنین ممکن است آزمایش خون، سی تی شکم و لگن، PET/CT، ام آر آی لگن یا سونوگرافی اندورکتال را برای کمک به ارزیابی سرطان و بررسی علائم […]

read more »
تماس سریع