کولیت اولسراتیو یک بیماری التهابی درون روده‌ای است که عوارض و علایم آن می‌تواند از خفیف تا شدید متفاوت بوده و حتی زندگی روزمره فرد را تحت تأثیر قرار دهد. کولیت التهابی اولسراتیو (UC) یک بیماری التهابی مزمن است که بیشتر اثرگذاری را بر روی قسمت‌های کولون و رکتوم دارد. این بیماری با التهاب و […]

read more »
تماس سریع