ولولوس یا پیچ خوردگی روده چیست؟

ولولوس یا پیچ خوردگی روده چیست؟

علت ایجاد پیچ خوردگی روده

یبوست مزمن بیماران می تواند منجر به مگاکولون افزایش سایز روده بزرگ مزمن شده و زمینه ساز ولولوس گردد. در برخی نژادها مثل ایرانی ها و اعراب ، روده بزرگ بیماران بلندتر از نژادهای دیگر است. (دولیگوکولون یا طول زباد کولون) این « بلند » بودن روده ها نیز سبب ولولوس یا پیچ خوردگی روده بزرگ به دور مزانتر خودش خواهد شد. نکته کلیدی در برخورد با این بیماران تفسیر گرافی شکم و دیدن نماهای اختصاصی ولولوس است. در صورت شک بالای تشخیصی و گرافی شکمی مشکوک، در قدم بعدی می توان « انمای حاجب مثل گاستروگرافین» انجام داد و نمای منقار پرنده را در کلیشه ملاحظه کرد.

دستورات کلی درد شکم در این بیماران صدق می کند. در شرح حال عدم دفع گاز و مدفوع و سابقه يبوست مزمن را ذکر می کنند. در معاینه علائم شکم مثبت جراحی ممکن است وجود داشته باشد آزمایشات شامل CBC (بررسی لوکوسیتوز و آنمی). VBG (بررسی اسیدوز و گانگرن روده درگیر( و بررسی الکترولیت ها می باشد.

ولولوسدرمان پیچ خوردگی روده

درمان اصلی بیماران بستگی به محل ولولوس دارد در ولولوس سیگموئید که ۹۰ درصد موارد را شامل می شود می توان ابتدا با سیگموئیدوسکوپ روده را (devolvulated) کرد. در ادامه بیمار را بستری و به بیمار پرپ روده داد تا آماده آناستوموز در شرایط مناسبتر باشد پس از باز کردن پیچ خوردگی با سیگموئیدوسکوپی، باید رکتال تيوب قرار داده شود تا مجددا پیچ نخورد.

اندیکاسیون جراحی در صورت مثبت بودن شکم بیمار (علائم پریتونیت) لکوسیتوز و اسیدوز شدید (شواهد گانگرن) و یا دفع واضح خون و شواهد گانگرن از ابتدا باید لاپاراتومی عمل جراحی کولوستومی end و هارتمن پاوچ انجام شود در صورتی که در رکتوسیگموئیدوسکوپی مخاط نکروزه، و یا خون تیره وجود داشته باشد، هم باید لاپاراتومی انجام شود.

دکتر سامان ستوده نیا فوق تخصص بیماری های کولون و رکتوم است . برای برقرای ارتباط می توانید با شماره های 88776292 – 88775549 تماس حاصل فرمایید .

نکات مهم در ولولوس یا پیچ خوردگی روده

گرچه اپروچ کلاسیک ولولوس سیگموئید انجام رکتوسگیموئیدوسکوپی و جااندازی ولولوس و سپس در همان بستری پس از پرپ روده ، رزکسیون سیگموئید و آناستوموز اولیه می باشد ولی جااندازی آندوسکوپیک ، نیاز به تجربه و مهارت دارد. بنابراین در صورت عدم موفقیت رفع پیچش آندوسکوپیک ، بهتر است اصرار بی مورد صورت نگیرد و زودتر بیمار لاپاراتومی شود. صبر کردن بیش از اندازه در شرایطی که روده تحت ایسکمی ناشی از ولولوس است خطر شوک سپتیک برای بیمار دارد و خروج بیمار از آن بسیار سخت خواهد بود . بنابراین باید بهترین تصمیم بر حسب بیمار و تجربه جراح معالج گرفته شود . می توان جهت اجتناب از کلستومی به صورت open پس از لاپاراتومی روده ها را devolulated کرد، رکتال تیوب را از محل ولولوس یا پیچ خوردگی عبور داد و بعد از پرپ روده عمل رزکسیون و آناستوموز را ظرف روزهای آینده انجام داد.

در صورتی که سکوم ولولوس کرده باشد باید حتما لاپاراتومی انجام شود و right hemicolectomy و آناستوموز ایلئوم به کولون عرضی صورت پذیرد .

ولولوس کولون عرضی بسیار نادر است و اکثر موارد نیاز به لاپاراتومی است .

هر چه در ولولوس زمان ایسکمی کمتر باشد و بیمار وارد شوک سپتیک ناشی از کانگرن نشود پیش آگهی بیمار بهتر خواهد بود .

Call Now Button