جراحی فیشر

فیشر یا شقاق ترک و یا زخمی است که در ناحیه ابتدای مقعد رخ می دهد که بسیار دردناک بوده و گاهاً با خون ریزی مختصر موقع اجابت مزاج همراه است. عمل جراحی فیشر یک عمل نسبتا ساده می باشد، که به صورت شل کردن عضله اسپاسم شده و از بین بردن زخم می باشد. اخیرا این عمل با لیزر و بی حسی موضعی انجام می گیرد. معمولا برای این عمل نیازی به بیهوشی عمومی وجود ندارد. با شل شدن عضله اجابت مزاج بیمار بهبود می یابد و پس از مدتی زخم بیمار کاملا بهبود می شود.

اگر نیاز باشد بیمار تحت عمل جراحی فیشر قرار بگیرد، شایع ترین شیوه جراحی همان آزاد کردن اسفنکتر داخلی مقعد است. یعنی در حقیقت اسفنکتر داخلی را قطع می نمایند که در نتیجه فشار اسفنکتر کاهش یافته و زخم ترمیم می شود.  که این روش ممکن است به همان روش سنتی اتاق عمل و وسایل حرارتی انجام بگیرد و یا می تواند با لیزر انجام شود.

در حقیقت نکته اصلی و قابل توجه، تشخیص و درمان علت فیشر است. که ممکن است بیمار نیاز به جراحی پیدا کند. شایان ذکر است باید بیمار در انتخاب پزشک خود بسیار دقت کند و یک پزشک ماهر را انتخاب کند تا بتواند علت اصلی فیشر (شقاق) را تشخیص دهد و درمان کند. چرا که اگر  علت اصلی فیشر یا همان شقاق درمان نشود، ممکن است حتی بعد از جراحی بیمار به همان حالت اولیه خود باز گردد. در برخی مواقع ممکن است با آزاد کردن اسفنکتر داخلی، فیشر درمان نشود.  یک پزشک ماهر باید بیماران کاندیدای جراحی را شناسایی کرده و بتواند آن ها را از مواردی که نیاز به جراحی ندارد تمییز دهد.  پس از اینکه جراح کاندیدای عمل را شناسایی کرد، باید بتواند نوع عمل را نیز تشخیص دهد. یعنی چه افرادی باید ماهیچه آن ها آزاد شود و برای چه  افرادی باید سایر جراحی ها را در نظر گرفته شود.

در صورتی که بیمار نیاز به انجام عمل اسفنکتروتومی (جراحی آزاد کردن اسفنکتر داخلی) داشت، می توان از لیزر نیز استفاده کرد. بیمارانی که با لیزر عمل کرده اند درد کمتری دارند،  زیرا  آسیب حرارتی لیزر بسیار کمتر از سایر روش های حرارتی اتاق عمل است، همچنین ترمیم زخم و بازگشت به فعالیت های روزمره آنان نسبت به اشخاصی که تحت عمل جراحی قرار گرفتند سریع تر می باشد.

برخی از خدمات دکتر سامان ستوده نیا فوق تخصصی جراحی کولون و رکتوم عبارتست از :

درمان بواسیر

درمان سرطان روده

سرطان کولون

فیستول مقعدی

بیماری های روده و مقعد

منتظر نظرات و انتقادات شما عزیزان هستیم .

ارسال دیدگاه

تماس سریع